การใช้งานปุ่มลัดคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

apple_keyboard

ปุ่มลัดช่วยทำให้วิธีการทำงานง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น การทำงานและรันคำสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปุ่มลัดทั่วไปจะเข้าถึงได้โดยใช้ปุ่ม Alt (บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม) และคีย์คำสั่ง (บนเครื่องคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล), ปุ่ม Ctrl หรือ Shift ซึ่งจะต้องมีการทำงานร่วมกับการกดอีก 1 ปุ่มตามมาตรฐาน de facto เช่น “Ctrl + S” หมายถึงให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม S

นอกจากนี้ยังสามารถหาปุ่มลัดที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมที่คุณใช้ โดยการมองหาตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในเมนู ยกตัวอย่างเช่นภาพที่มีขีดเส้นใต้ใน “F” ในแฟ้มซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกดปุ่ม Alt แล้ว “F” เพื่อการเข้าถึงเมนู File บางโปรแกรมให้ผู้ใช้กด Alt เพื่อดูตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ในภาพเดียวกันข้างต้นจะเห็นได้ว่าบางส่วนของคุณสมบัติทั่วไปเช่นเปิดไฟล์ (Ctrl + O) และการบันทึก (Ctrl + S) มีปุ่มลัดกำหนดโดยเฉพาะ เมื่อเริ่มที่จะจดจำปุ่มลัด จะพบว่าการใช้งานปุ่มลัดแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานอื่น

logitech_keyboard

 

ปุ่มลัดเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

ด้านล่างนี้จะเป็นรายการบางส่วนของปุ่มลัดพื้นฐานที่ใช้กันมากที่สุดทำงานร่วมกับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟแวร์ส่วนใหญ่ ซึ่งหากจำได้บางจะช่วยเพิ่มการทำงานหรือใช้งานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพแน่นอน

ปุ่มลัด ลักษณะ
Alt + Tab สลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่เปิดอยู่
F2 เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เลือก
F5 รีเฟรชหน้าต่างโปรแกรมปัจจุบัน
Ctrl + N สร้างเอกสารใหม่ในบางโปรแกรม
Ctrl + O เปิดไฟล์ในโปรแกรมซอฟแวร์ในปัจจุบัน
Ctrl + A เลือกข้อความทั้งหมด
Ctrl + B เปลี่ยนข้อความเลือกให้เป็นตัวหนา
Ctrl + I เปลี่ยนข้อความที่เลือกที่จะอยู่ในตัวเอน
Ctrl + U เปลี่ยนข้อความที่เลือกให้มีขีดเส้นใต้
Ctrl + F เปิดหน้าต่างการค้นหา และใช้กับการค้นหาไฟล์ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ctrl + S บันทึกไฟล์เอกสารปัจจุบัน
Ctrl + X ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + C คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + V วางรายการที่เลือก
Ctrl + K แทรกเชื่อมโยงหลายมิติในข้อความที่เลือก
Ctrl + P พิมพ์หน้าเอกสารหรือหน้าปัจจุบันที่ต้องการ
Home ไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน
Ctrl + Home กลับสู่ด้านบนสุดของเอกสาร
End ไปที่ท้ายบรรทัดปัจจุบัน
Ctrl + End ไปที่ล่างสุดของเอกสาร
Shift + Home เลือกข้อความจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด
Shift + End เลือกข้อความจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด
Ctrl + Left arrow เลื่อนทางซ้ายหนึ่งคำ
Ctrl + Right arrow เลื่อนทางขวาหนึ่งคำ
Ctrl + Esc เปิดแถบเมนูวินโดว์
Alt + F4 ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
Alt + Enter เปิดคุณสมบัติ (Properties) สำหรับรายการที่เลือก (ไฟล์โฟลเดอร์ทางลัด ฯลฯ )

ปุ่มลัดอักขระพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีปุ่มลัดที่เกิดจากการผสมกันของปุ่มกดมากกว่า 2 ปุ่มขึ้นไปทำให้เกิดเป็นปุ่มลัดอักขระพิเศษได้แก่

Shortcut Keys Special Character
Alt + 0224 à
Alt + 0232 è
Alt + 0236 ì
Alt + 0242 ò
Alt + 0241 ñ
Alt + 0228 ä
Alt + 0246 ö
Alt + 0252 ü
Alt + 0248 ø
Alt + 0223 ß
Alt + 0198 Æ
Alt + 0231 ç
Alt + 0191 ¿
Alt + 0176 °  (สัญลักษณ์องศา)
Alt + 0177 ±  (สัญลักษณ์บวก/ลบ)
Alt + 0153
Alt + 0169 ©
Alt + 0174 ®
Alt + 0128 €  (สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร)
Alt + 0162 ¢  (สัญลักษณ์ร้อย)
Alt + 0163 £  (สัญลักษณ์สกุลเงินปอนด์อังกฤษ)
Alt + 0165 ¥  (สัญลักษณ์สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น)

ย้ำว่าทั้งหมดนี้นั้นเป็นเพียงปุ่มพื้นฐานที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานร่วมกันได้ฉะนั้นบางโปรแกรมซอฟแวร์เมื่อกดไปแล้วอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือผลที่ได้อาจจะไม่เหมือนกับข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว