ปุ่มลัด Microsoft Excel

microsoft-excel

microsoft-excel-blank

นอกจากปุ่มลัดไมโครซอฟท์ เวิร์ดแล้วแน่นอนว่าไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานด้วยเช่นกันวันนี้จึงได้นำปุ่มลัดไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลมาฝากกันดังนี้

ปุ่มลัด ลักษณะ
F2 แก้ไขเซลล์ที่เลือก
F4 ถ้าคุณเปลี่ยนสีของข้อความในเซลล์อื่นกด F4 จะเปลี่ยนข้อความที่มีสีเดียวกัน
F5 ไปที่เซลล์เฉพาะ เช่น C6
F7 ตรวจสอบคำสะกดข้อความที่เลือกหรือเอกสาร
F11 สร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่เลือก
Ctrl + Shift + ; ป้อนเวลาปัจจุบัน
Ctrl + ; ป้อนวันที่ปัจจุบัน
Alt + Shift + F1 แทรกแผ่นงานใหม่
Alt + Enter ในขณะที่พิมพ์ข้อความจะเป็นการย้ายไปยังบรรทัดถัดไปของข้อความในเซลล์หนึ่ง
Shift + F3 เปิดหน้าต่างสูตร Excel
Ctrl + 1 เปิดหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์
Ctrl + A เลือกเนื้อหาทั้งหมดของแผ่นงาน
Ctrl + B เลือกไฮไลต์ตัวหนา
Ctrl + I ทำตัวอักษรเอียงที่เลือก
Ctrl + K แทรกการเชื่อมโยง
Ctrl + S บันทึกแผ่นงาน
Ctrl + U ขีดเส้นใต้ตัวอักษรเลือกที่
Ctrl + 1 เปลี่ยนรูปแบบของเซลล์ที่เลือก
Ctrl + P เริ่มต้นขั้นตอนการพิมพ์
Ctrl + Z ยกเลิกการดำเนินการที่ผ่านมา
Ctrl + F3 เปิดการคนหา
Ctrl + F9 ลดหน้าต่างปัจจุบัน
Ctrl + F10 ขยายหน้าต่างที่เลือกในปัจจุบัน
Ctrl + Tab สลับไปมาระหว่างสมุดงานที่เปิด
Alt + = สร้างสูตรเพื่อสรุปทั้งหมดของเซลล์
Ctrl + Shift + 1 เปลี่ยนเซลล์เป็นรูปแบบจุลภาค
Ctrl + Shift + 2 เปลี่ยนเซลล์เป็นรูปแบบเวลา
Ctrl + Shift + 3 เปลี่ยนเซลล์เป็นรูปแบบวันที่
Ctrl + Shift + 4 เปลี่ยนเซลล์เป็นรูปแบบสกุลเงิน
Ctrl + Shift + 5 เปลี่ยนเซลล์เป็นรูปแบบร้อยละ
Ctrl + Shift + 6 เปลี่ยนเซลล์เป็นรูปแบบทางวิทยาศาสตร์
Ctrl + Arrow key ย้ายไปยังส่วนถัดไปของข้อความ
Ctrl + Space เลือกคอลัมน์ทั้งหมด
Shift + Space เลือกทั้งแถวทั้งหมด
Ctrl + – ลบคอลัมน์ที่เลือกหรือแถว
Ctrl + Shift + = แทรกคอลัมน์ใหม่หรือแถว
Ctrl + Home ย้ายไปที่เซลล์ A1
Ctrl + ~ สลับไปมาระหว่างการแสดงสูตร Excel