ปุ่มลัด Microsoft Word

Microsoft Word

new-blank

 

ไมโครซอฟท์ เวิร์ดเป็นอีกหนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายด้วยความสามารถในด้านของการพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ทำให้หลายบริษัทมีการใช้งานรวมถึงเด็กนักเรียนที่จำเป็นจะต้องใช้ทำรายงานเพื่อส่งงาน แต่ไมโครซอฟท์ เวิร์ดเองมีการพัฒนาปรับปรุงออกมาหลายรุ่นทำให้ปุ่มลัดบางอย่างอาจจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับไมโครซอฟท์ เวิร์ดบางรุ่นได้ ซึ่งปุ่มลัดมีดังนี้

ปุ่มลัด ลักษณะ
Ctrl + A เลือกเนื้อหาทั้งหมดของหน้า
Ctrl + B ทำตัวหน้าในอักษรตัวเลือก
Ctrl + C คัดลอกข้อความที่เลือก
Ctrl + D เปิดหน้าต่างการตั้งค่าแบบอักษร
Ctrl + E จัดบรรทัดหรือข้อความที่เลือกไปยังศูนย์กลางของหน้ากระดาษ
Ctrl + F เปิดการค้นหา
Ctrl + I ทำตัวเอียงในอักษรตัวเลือก
Ctrl + J จัดข้อความชิดระยะขอบทั้งซ้ายและขวา โดยจะเพิ่มช่องว่างพิเศษระหว่างคำตามความจำเป็น
Ctrl + K แทรกเชื่อมโยงหลายมิติหรือแทรกลิงค์
Ctrl + L จัดบรรทัดหรือข้อความที่เลือกไปยังด้านซ้ายของหน้ากระดาษ
Ctrl + M ทำเยื้องย่อหน้าth>
Ctrl + N เปิดหน้าต่างใหม่เป็นเอกสารเปล่า
Ctrl + O เปิดหน้าสำหรับการเลือกไฟล์เอกสารเพื่อเปิด
Ctrl + P เปิดหน้าต่างการพิมพ์
Ctrl + R จัดบรรทัดหรือข้อความที่เลือกไปยังด้านขวาของหน้ากระดาษ
Ctrl + S บันทึกเอกสารที่เปิดอยู่ เช่นเดียวกับ Shift + F12
Ctrl + U ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก
Ctrl + V วางสิ่งที่คัดลอก
Ctrl + W ปิดเอกสารที่เปิดอยู่
Ctrl + X ตัดข้อความที่เลือก
Ctrl + Z ยกเลิกการดำเนินการที่ผ่านมา
Ctrl + Shift + L สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อย
Ctrl + Shift + F เปลี่ยนแบบอักษร
Ctrl + ] เพิ่มขนาดอักษรที่เลือกครั้งละ + 1pts
Ctrl + [ ลดขนาดอักษรที่เลือกครั้งละ – 1pts
Ctrl + / + c ใส่เครื่องหมาย (¢).
Ctrl + Shift + * ดูหรือซ่อนสิ่งที่ไม่ใช่การพิมพ์
Ctrl + ไปที่คำถัดไปทางด้านซ้าย
Ctrl + ไปที่คำถัดไปทางด้านขวา
Ctrl + ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดหรือย่อหน้า
Ctrl + ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า
Ctrl + Del ลบคำที่อยู่ทางขวาของเคอร์เซอร์
Ctrl + Backspace ลบคำที่อยู่ทางซ้ายของเคอร์เซอร์
Ctrl + End เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร
Ctrl + Home เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร
Ctrl + Spacebar ทำให้ข้อความที่เน้นไปเป็นแบบอักษรเริ่มต้น
Ctrl + 1 เพิ่มช่องว่างระหว่างบรรทัด
Ctrl + 2 เพิ่มช่องว่างเป็น 2 เท่าระหว่างบรรทัด
Alt + Ctrl + F2 เปิดเอกสารใหม่
Ctrl + F2 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
F1 เปิดข้อความช่วยเหลือ
F5 เปิดการค้นหาและแทนที่ตัวอักษร
F7 ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ตรวจสอบข้อความที่เลือกหรือเอกสาร
F12 Save As.
Shift + F3 เปลี่ยนข้อความใน Microsoft Word จากตัวพิพม์ใหญ่เป็นตัวพิพม์เล็กหรือตัวอักษรที่จุดเริ่มต้นของทุกคำ
Shift + F12 บันทึกเอกสารที่เปิดอยู่ เช่นเดียวกับ Ctrl + S
Shift + Insert วาง
Shift + Alt + D ใส่วันที่ปัจจุบัน

 

ไม่ได้มีเพียงแต่ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดเท่านั้นเมาส์เองก็มีความสามารถเช่นกัน

ปุ่มลัด ลักษณะ
กดคลิกค้างไว้และลาก เป็นการเลือกข้อความที่ต้องการในกรณีที่มีข้อความเป็นจำนวนมาก
ดับเบิลคลิก หากดับเบิลคลิกที่คำจะเป็นการเลือกคำๆ นั้น
คลิกสาม จะเป็นการเลือกทั้งบรรทัดนั้นๆ
Ctrl + Mouse wheel(ที่อยู่กลางเมาส์) ซูมเข้าและออกของเอกสาร