microsoft-excel

ปุ่มลัด Microsoft Excel

July 30, 2016 admin 0

นอกจากปุ่มลัดไมโครซอฟท์ เวิร์ดแล้วแน่นอนว่าไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานด้วยเช่นกันวันนี้จึงได้นำปุ่มลัดไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลมาฝากกันดังนี้ ปุ่มลัด ลักษณะ F2 แก้ไขเซลล์ที่เลือก F4 ถ้าคุณเปลี่ยนสีของข้อความในเซลล์อื่นกด F4 จะเปลี่ยนข้อความที่มีสีเดียวกัน F5 ไปที่เซลล์เฉพาะ เช่น C6 F7 ตรวจสอบคำสะกดข้อความที่เลือกหรือเอกสาร F11 สร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่เลือก Ctrl + Shift + ; […]