apple_keyboard

การใช้งานปุ่มลัดคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

September 10, 2016 admin 0

ปุ่มลัดช่วยทำให้วิธีการทำงานง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น การทำงานและรันคำสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปุ่มลัดทั่วไปจะเข้าถึงได้โดยใช้ปุ่ม Alt (บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม) และคีย์คำสั่ง (บนเครื่องคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล), ปุ่ม Ctrl หรือ Shift ซึ่งจะต้องมีการทำงานร่วมกับการกดอีก 1 ปุ่มตามมาตรฐาน de facto เช่น “Ctrl + S” หมายถึงให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม S นอกจากนี้ยังสามารถหาปุ่มลัดที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมที่คุณใช้ […]