deepfreeze

ทำ HDD ให้ใหม่เสมอกับ Deep Freeze

October 28, 2016 admin 0

โปรแกรมที่ทำให้ HDD ของคุณคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยการตั้งค่ารหัสผ่านให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจึงทำให้เมื่อมีการลงโปรแกรมหรือมีไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติมลงในคอมพิวเตอร์หากรีสตาร์ทเครื่องจะทำการลบข้อมูลนั้นๆ ออกให้เป็นเหมือนกับครั้งที่คุณติดตั้ง Deep Freeze เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาในเครื่องเรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้งได้ทันทีตามขั้นตอน