basics-of-computer-players-news-site

พื้นฐานของคนเล่นคอมพิวเตอร์ควรมีความรู้ในระดับไหน

August 13, 2019 admin 0

คอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนโลกปัจจุบันของเราเป็นอย่างมาก ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสมองของมนุษย์หลายสิบเท่า คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในสายงานทุกวันนี้ต่างก็ล้วนจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การตกแต่งภาพ การที่จะทำงานเหล่านี้ได้จำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ดังนั้นคนทั่วไปจึงควรที่จะมีความรู้ในการใช้งานดีในระดับหนึ่ง แต่คนเราก็มีความจำเป็นและเชี่ยวชาญไม่เหมือนกัน ในการใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกถึงกับขนาดซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง แล้วมีอะไรบ้างที่คนทั่วไปควรรู้เป็นพื้นฐานบ้าง ทำความเข้าใจกับประเภทของคอมพิวเตอร์ ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้วเรากำลังพูดถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) หรือ “พีซี” นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีคอมพิวเตอร์พกพาเรียกว่า โน้ตบุ๊ค (Laptop computers) เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้สะดวกแต่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าพีซี […]