ทำ HDD ให้ใหม่เสมอกับ Deep Freeze

deepfreeze

โปรแกรมที่ทำให้ HDD ของคุณคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยการตั้งค่ารหัสผ่านให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจึงทำให้เมื่อมีการลงโปรแกรมหรือมีไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติมลงในคอมพิวเตอร์หากรีสตาร์ทเครื่องจะทำการลบข้อมูลนั้นๆ ออกให้เป็นเหมือนกับครั้งที่คุณติดตั้ง Deep Freeze

เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาในเครื่องเรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้งได้ทันทีตามขั้นตอน

หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทางด้านมุมขวาล่างจะเห็นรูปหมี ให้ทำการเข้าไปตั้งค่ารหัสผ่านอีกครั้งเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเครื่องได้

deep-freeze-password

จากนั้นเป็นขั้นตอนของการตั้งค่าหลังจากเมื่อ Restart Windows แล้วต้องการให้ Deep Freeze ทำอย่างไรต่อ โหมดเข้าสู่การตั้งค่าให้ทำการ กด Shift ค้างแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ icon Deep Freeze ขวาล่าง หรือ กดปุ่ม Ctrl+Shift+Alt+F6 ตามด้วยรหัสผ่าน

 

deep-freeze-set

 

Boot Frozen เป็นการกำหนดโปรแกรมเพื่อเริ่มทำงานไม่ให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลใดๆ ลงใน HDD หลังจาก Restart Windows

Boot Thawed on next  กำหนดค่าว่าเมื่อทำการ  Restart Windows ถึงจำนวนครั้งที่กำหนดจึงเริ่มทำงานไม่ให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลใดๆ

Boot Thawed หลังจาก Restart Windows แล้วสามารถทำการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในเครื่องได้ทันที

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรม ตามหลังแล้วขณะนี้โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ฉะนั้นจะต้องทำการปิดโปรแกรมเปิดให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ก่อนด้วยการเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโปรแกรมแล้วทำการเลือก Boot Thawed จากนั้น Restart Windows 1 ครั้งจึงทำการ Uninstall ออกได้นั้นเอง

ข้อดีของการติดตั้ง Deep Freeze อย่างที่กล่าวไปขั้นต้นคือการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อีกด้านหนึ่งของการติดตั้งคือการเป็นการป้องกันไวรัสทางอ้อมที่อาจแฝงตัวเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้นั้นเอง